Bảng Giá Nạp UC Phiên Bản VNG

Giá Nạp Lần 1 Nạp Lần 2 Nạp Lần 3+
 30K 88 82 68
 60K 208 194 160
 120K 429 400 330
 220K 914 854 703
 550K 2.259 2.111 1.738
 1.100K 4.969 4.644 3.822
 2.100K 10.347 9.769 7.959

Bảng Giá Nạp UC Bản Quốc Tế

 Giá UC
 35K 60
 105K 180
 135K 325
 270K 660
 650K 1.800
 1.300K 3.850
 2.500K 8.100