Hướng Dẫn Mua Acc

Để mua acc, vui lòng chụp lại ảnh hoặc mã số acc rồi gửi qua Facebook Admin ở bên phải của web để tiến hành giao dịch.